Nr Karty
1217/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna- wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.679.2018
Dokument wytworzył
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Pod Lasem 62; 44-210 Rybnik dnia 21 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 21 sierpnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik,pok.012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 20 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)