Nr Karty
1317/2018
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Czecha
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
Ek-I.6222.49.2018
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 19 września 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik. pokój nr 013
Publikacja: 2 października 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 2 października 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)