Nr Karty
1349/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.768.2018
Dokument wytworzył
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych ul. Nakielska 3; 42-600 Tarnowskie Góry dnia 19 września 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 19 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik , pok.012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 9 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 9 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)