Nr Karty
1361/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Bolesława Chrobrego 41, 44-200 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.43.2018
Dokument wytworzył
Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa dnia 2 października 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 2 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 9 października 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 9 października 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)