Nr Karty
1369/2018
Temat dokumentu
Inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.713.2018
Dokument wytworzył
Spółdzilenia Mieszkaniwoa "POŁUDNIE" z siedzibą: Osiedle Południe 37; 44 - 253 Rybnik dnia 3 września 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 października 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 10 października 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)