Nr Karty
1423/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej
Znak sprawy
Ar-III.6721.15.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 24 września 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 19 października 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 19 października 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)