Nr Karty
1443/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.821.2018
Dokument wytworzył
Klub Żeglarski "CIOSEK" z siedzibą; ul. Rudzka 238B; 44 - 292 Rybnik dnia 3 października 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 24 października 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 24 października 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)