Nr Karty
1477/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.797.2018
Dokument wytworzył
Korporacja Medyczna KMK Sp. z o. o. ul. Podmiejska; 44-207 Rybnik dnia 27 września 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 27 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2;44- 200 Rybnik;pok.012, tel.43-92-042 ekologia2um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 25 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)