Nr Karty
1513/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i Budowlanych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.877.2018
Dokument wytworzył
Małgorzta Drożdż dnia 31 października 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik- Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 31 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 31 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 31 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)