Nr Karty
1529/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Pozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Wytwarzanie odpadów w wyniku funkcjonowania Stalowego Centrum Serwisowego w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8A
Znak sprawy
Ek-I.6221.5.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 4 października 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 4 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 listopada 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 7 listopada 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)