Nr Karty
1541/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej
Znak sprawy
Ar-III.6721.15.2017
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia 7 listopada 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 13 listopada 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 13 listopada 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)