Nr Karty
1625/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.929.2018
Dokument wytworzył
PKP S.A. z siedzibą: ul. Dworcowa 3; 40-012 Katowice dnia 5 listopada 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 5 listopada 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 21 listopada 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)