Nr Karty
1665/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.943.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia mieszkaniowa "Marcel" ul. Mariacka 30; 44-310 Radlin dnia 8 listopada 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 grudnia 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 4 grudnia 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)