Nr Karty
1681/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.965.2018
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW z siedzibą: ul. Jastrzębska 12; 44 - 253 Rybnik dnia 14 listopada 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 14 listopada 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 grudnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 11 grudnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)