Nr Karty
1699/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Poligonowa 25A, 44-251 Rynmik
Znak sprawy
Ek-I.6225.14.2018
Dokument wytworzył
Przedsiębiorstwo PBIES SEPO Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów dnia 16 listopada 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 grudnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 grudnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)