Nr Karty
1711/2018
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)
Nazwa dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)
Opis dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Rudzkiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.14.2017
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia 11 października 2018
Dokument zatwierdził
Rada Miasta Rybnika dnia 11 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 13 grudnia 2018 r. Joanna Beracz (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 13 grudnia 2018 r. Joanna Beracz (Inspektor MPU)