Nr Karty
1719/2018
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Walecznych
Znak sprawy
Ar-III.6721.7.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 27 listopada 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 13 grudnia 2018 r. Joanna Beracz (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 13 grudnia 2018 r. Joanna Beracz (Inspektor MPU)