Nr Karty
19/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego Pani Genowefie Wróbel - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Genowefa Wróbel
Obszar, którego dotyczy dokument
Działalność prowadzona była w Rybniku przy ul. Księdza Skargi 30 i polegała na zbieraniu odpadów złomu
Znak sprawy
Ek-I.6233.4.2014
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 17 grudnia 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 17 grudnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 stycznia 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 8 stycznia 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)