Nr Karty
23/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów przez Eloros Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w zakładzie zajmującym się produkcją i dystrybucją gazów technicznych w postaci ciekłej
Obszar, którego dotyczy dokument
Zakład położony w Rybniku przy ul. Strefowej 22
Znak sprawy
Ek-I.6221.6.2018
Dokument wytworzył
Eloros Sp. z o.o., ul. Maciejowicka 30, 41-503 Chorzów dnia 3 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 stycznia 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 8 stycznia 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)