Nr Karty
109/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.24.2019
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzilenia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Wyzwolenia 35; 44 - 200 Rybnik dnia 18 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 18 stycznia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 18 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 18 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)