Nr Karty
117/2019
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.13.2019
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni "RYBNIK" z siedzibą: ul. Podmiejska 48; 44 - 207 Rybnik dnia 11 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 11 stycznia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 18 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 18 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)