Nr Karty
239/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.95.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 15 marca 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rafał Kołodziej - kierownik Referatu Ochrony Środowiska dnia 15 marca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 15 marca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 15 marca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)