Nr Karty
243/2019
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZZP 22-2)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.2.2015
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 28 lutego 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 15 marca 2019 r. Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU)
Aktualizacja: 15 marca 2019 r. Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU)