Nr Karty
293/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.2.2015
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia 27 marca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 27 marca 2019 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
Aktualizacja: 27 marca 2019 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)