Nr Karty
297/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.118.2019
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW ul. Jastrzębska 12; 44-253 Rybnik dnia 12 lutego 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 marca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 28 marca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)