Nr Karty
694/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Odmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A
Obszar, którego dotyczy dokument
44-251 Rybnik, ul. Poligonowej 25A
Znak sprawy
Ek-I.6225.14.2018
Dokument wytworzył
CieślikM dnia 11 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 11 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 kwietnia 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 29 kwietnia 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)