Nr Karty
706/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.342.2019
Dokument wytworzył
OPA - ROW Sp z o.o. z siedzibą: ul. J. Rymera 40C; 44 - 270 Rybnik dnia 27 marca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 27 marca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 kwietnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 29 kwietnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)