Nr Karty
720/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.392.2019
Dokument wytworzył
Górniczy Klub Żerglarski "KOGA -KOTWICA" z siedzibą: ul. Rudzka 244; 44 -200 Rybnik dnia 8 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 8 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 kwietnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 29 kwietnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)