Nr Karty
730/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Pod Wałem w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.330.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 29 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik- Naczelni wydziału Ekologii dnia 29 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 kwietnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 29 kwietnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)