Nr Karty
784/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 154sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.335.2019
Dokument wytworzył
WIZJA INWEST D., T. Basista S.C. z siedzibą: ul. Prosta 144; 44 - 203 Rybnik dnia 26 marca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 26 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 6 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)