Nr Karty
820/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.410.2019
Dokument wytworzył
DB CARGO S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337; 41-800 Zabrze dnia 10 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 10 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 10 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)