Nr Karty
881/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.429.2019
Dokument wytworzył
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku z siedzibą: ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik dnia 12 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 16 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 17 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 17 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)