Nr Karty
923/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Działalność polegająca na zbieraniu odpadów prowadzona była w ramach HASTRANS Konrad Swoboda i Marcin Raszka S.C. z siedzibą w Skoczowie
Obszar, którego dotyczy dokument
Zbieranie odpadów prowadzone było w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 117
Znak sprawy
Ek-I.6233.14.2016
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 23 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
KołodziejR dnia 23 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 maja 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor GK)
Aktualizacja: 28 maja 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor GK)