Nr Karty
947/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.528.2019
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 23 maja 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 czerwca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 6 czerwca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)