Nr Karty
955/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)
Nazwa dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)
Opis dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Walecznych
Znak sprawy
Ar-III.6721.7.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia 24 maja 2019
Dokument zatwierdził
Rada Miasta Rybnika dnia 24 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 7 czerwca 2019 r. Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)
Aktualizacja: 7 czerwca 2019 r. Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)