Nr Karty
967/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie
Obszar, którego dotyczy dokument
Zakład Produkcyjny położony w Rybniku przy ul. Strefowej 22
Znak sprawy
GK.6221.1.2019
Dokument wytworzył
Eloros Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów dnia 20 maja 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 czerwca 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor GK)
Aktualizacja: 12 czerwca 2019 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor GK)