Nr Karty
979/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 49 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.504.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 12 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik- Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 12 czerwca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul.Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 czerwca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 12 czerwca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)