Nr Karty
1015/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Osiedle Krakusa w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.498.2019
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 16 maja 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel. 43-92-042, ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 18 czerwca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 18 czerwca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)