Nr Karty
1063/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.583.2019
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 11 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 12 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 1 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 1 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)