Nr Karty
181/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
Ek-III.6222.9.2019
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 1 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 3 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)