Nr Karty
1079/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1040 A, ul. Zebrzydowicka 117
Obszar, którego dotyczy dokument
Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117
Znak sprawy
Ek-III.6222.11.2019
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 3 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 5 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 5 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)