Nr Karty
1097/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.541.2019
Dokument wytworzył
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. S. Staszica z siedzibą: ul. Kubsza 12; 44 - 300 Wodzisław Śląski dnia 27 maja 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 30 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 10 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)