Nr Karty
1370/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.670.2019
Dokument wytworzył
Rafał Kołodziej dnia 23 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rafał kołodziej- Kierownik Referatu Ochrony Powietrza dnia 23 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik pok.012, tel. 43-92-042, ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 5 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)