Nr Karty
1388/2019
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8A
Obszar, którego dotyczy dokument
44-204 Rybnik, ul. Brzezińska 8a
Znak sprawy
Ek-III.6222.19.2019
Dokument wytworzył
Netia S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa dnia 5 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 5 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 sierpnia 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 7 sierpnia 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)