Nr Karty
1400/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położnej przy ulicy Kadłubka 43.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.659.2019
Dokument wytworzył
Osoby prywatne dnia 4 lipca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii , Referat Geologii i Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 32 43-92-042, e-mail: ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 sierpnia 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 sierpnia 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)