Nr Karty
1472/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usuniecie 26 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.571.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 21 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 21 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 21 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)