Nr Karty
1542/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 438 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 173 w relacji Rybnik- Sumina.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.663.2019
Dokument wytworzył
Weronika Boryś dnia 3 września 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Jarosław Kuźnik- Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 3 września 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 września 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 3 września 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)