Data publikacji
2012-06-25
Dotyczy
Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 30 lipca 2012 r.