Tytuł
wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Forma
Sprzedaż
Data wykazu
2019-06-07
Nr sprawy
M.6840.2.2018
Data publikacji
2019-06-07
Przekazał
Radosław Filiński (Inspektor M-I)
Dokumenty