Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

UWAGA!

Dnia 8.04.2010 r. wprowadzono zmiany w zaleceniach do zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie pomiarów GPS.

Dla nowozakładanych kartotek budynków (wzór kartoteki w drukach) oraz zmienianych istniejących (wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku w drukach) powierzchnię zabudowy należy zaokrąglać do metrów kwadratowych.

Od dnia 05.02.2010 r. obowiązują nowe zalecenia do zgłoszonych prac geodezyjnych.

 Wykaz operatów do poprawy na dzień 27.04.2010:

 • 730-430/2006
 • 730-313/2009
 • 706-197/2010
 • 706-122/2010
 • 730-574/2009
 • 706-203/2010
 • 707-41/2010

 Wykaz zgłoszeń do odbioru na dzień 27.04.2010:

 • GEO-AGRO
  • 1 zgłoszenie (682-59/2010)
 • GEOTAKSA 
  • 43/2010
 • GEOFART 
  • 26/10
 • GEO-ROL
  • 122/2010
 • PRECYZJA
  • 731-2/10
 • BIT
  • 2/2010
 • GEKON
  • 184/10
 • PACIOREK K.
  • 2/2010
 • GEO TOM
  • 34/10
 • T. Łyczek
  • 42/10
  • 43/10
  • 44/10
  • 45/10
 • GEO-STATION
  • 17/10
 • GEOPRACA
  • 32/10
  • 33/10
 • VERTICAL
  • 45/10
 • PGK-ROW
  • 49/10

Wykaz operatów do odbioru na dzień 27.04.2010:

 • R. Święty 
  • 706-88/10
  • 706-154/10
 • PGK-ROW 
  • 731-67/07
  • Cz. Zimoń
  • 731-467/09
 • GEOMETRA
  • 7 spraw
 • Pilar Henryk 
  • 683-145/09
 • MeGaBud 
  • 730-109/09
 • m-geo KERMEL 
  • 731-41/10
 • BOMAR
  • anulowanie
  • 682-5/10
 • MIERNICY
  • 707-35/10
 • WAWRZYCZNY J.
  • mapa
 • LIMES
  • 706-8/10

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 
 
Odsłon strony: 1299 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-01 Zmiana adresu email Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2019-04-01 Zmiana adresu email
2018-06-28 Dodanie strony Przemysław Szulc (Podinspektor Inf-II)